Καινοτομία Στη Διδασκαλία

Οι Αρχές μας

Achievement - Involvement - Fun

Achievement

Creativity

Critical thinking

Communication

Collaboration

Και βέβαια είναι σημαντική η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης, αλλά για εμάς είναι ακόμα πιο σημαντική η εκμάθηση της ξένης γλώσσας ώστε να επιτρέπει την σωστή χρήση της από την καθημερινή συνομιλία έως τη χρήση της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Για αυτό το λόγο δίνεται βάρος στη διαρκή εξέλιξη του μαθητή ώστε να μπορεί, έχοντας παράλληλα τα προσόντα, να αξιολογεί τις γνώσεις του και να αποφασίζει πότε και πως θα ενεργήσει και να λειτουργεί αυτόνομα.

Σημασία για εμάς δεν έχει μόνο το να παρέχουμε μια πληθώρα γνώσεων αλλά να προετοιμάζουμε κατάλληλα τους μαθητές μας ώστε να ξέρουν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις ανάλογα με το περιβάλλον και την περίσταση στην οποία βρίσκονται. 

Μεγάλη έμφαση δίνεται στη ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της δημιουργικότητας,  της επικοινωνίας αλλά και της συνεργασίας ώστε να μπορούν οι μαθητές να λειτουργήσουν σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Προσπάθειά μας είναι οι μαθητές μας να έχουν μία πιο ενεργή προσέγγιση στη μάθηση. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να συμμετέχουν δημιουργικά στο μάθημα και για αυτό το λόγο κύριο μέλημά μας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. 

Ένα τέτοιο περιβάλλον σέβεται τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και να του δώσει τα εφόδια αλλά και το θάρρος για να λειτουργήσει σαν μέλος της ομάδας του, χωρίς τον φόβο του λάθους.

Στη μάθηση το λάθος δεν είναι αξιόποινη πράξη αλλά ευκαιρία μάθησης.

Involvement

Fun

Γιατί η μάθηση πρέπει να είναι διασκέδαση.

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Με βάση αυτές τις αρχές έχουμε εξελίξει καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί σε  διεθνή συνέδρια και αρκετές έχουν υιοθετηθεί από άλλα σχολεία και κέντρα ξένων γλωσσών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  • Making up Grammar Rules (Διδασκαλία Γραμματικής) Αθήνα, Παρίσι, Μάντσετερ, 2014
  • The Phalangy Effect (Διδασκαλία λεξιλογίου και κατανόησης κειμένου) Παρίσι, Θεσσαλoνίκη, 2015
  • Process writing in exam classrooms. Can technology help? (Χρήση online κειμενογράφων για την εκμάθηση και εξέλιξη της έκθεσης) Αθήνα – Γλασκώβη, 2016
  • Talking about a R-evolution Sounds Like a Whisper (Εκπαίδευση – Εξετάσεις και εξέλιξη καθηγητών) Αθήνα, 2017
  • From Washback to Streaming Forward (Οι αρνητικές επιπτώσεις των εξετάσεων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η αντιμετώπιση τους) Αθήνα, 2018
  • Mozart meets Queen. De-desensitizing the YouTube Generation to Social Issues (Χρήση βίντεο στην τάξη για ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων) Αθήνα, Βρυξέλλες, 2019
  • The Power of One. (Οι δυνατότητες που δίνει η χρήση της τεχνολογίας για μία ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση) Αθήνα, 2019
Don`t copy text!