Σας Καλωσορίζουμε στη Σχολική Χρονιά 2023 – 2024

Σας Καλωσορίζουμε στη Σχολική Χρονιά

2023 -2024

Στην Εφύρας 101 και στην Κολοκοτρώνη 48

Εγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου

Δε-Πα 10:30 – 13:00 & 18:00 – 21:00

Σα: 11:00 – 14:00

και online: kcs.edu.gr

Εφύρας 101  27410-24254

Κολοκοτρώνη 48  27410-84030

Εφύρας 101

Κολοκοτρώνη 48

Don`t copy text!